Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
- Việc thu thập thông tin khách hàng để 4babies  nắm bắt được những nguyện vọng, mong muốn của khách hàng từ đó có thể nâng cao dịch vụ,  chất lượng sản phẩm của công ty nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
- Giúp khách hàng có thể cập nhật được các chương trình khuyến mại , giảm giá…từ phía công ty sớm nhất và hỗ trợ khách hàng khi có khiếu nại một cách nhanh nhất.
Những thông tin mà 4babies thu thập thông tin khách hàng gồm:
Tên
Điện thoại
Email
Địa chỉ


2. Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin cho khách hàng nên chúng tôi cam kết sẽ tuyệt đối không tự ý sử dụng thông tin khách hàng với mục đích không mang lại lợi ích cho  khách hàng, chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi thông tin khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt sau, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng một cách hợp lý
- Được sự đồng ý của khách hàng
- Theo yêu cầu của những cơ quan Chính Phủ khi chúng tôi thấy phù hợp với pháp luật Việt Nam
- Để bảo vệ quyền lợi của công ty và các đối tác của công ty.