Tuyển dụng

Tuyển dụng

[Hà Nội] - Tuyển dụng Nhân viên Marketing Admin

[Hà Nội] - Tuyển dụng Nhân viên Marketing Admin

09/05/2019   36 lượt xem
I.     NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH•    Hỗ trợ Giám đốc Marketing tổng...
Đọc thêm →
[Hà Nội] - Tuyển dụng Nhân viên truyền thông

[Hà Nội] - Tuyển dụng Nhân viên truyền thông

09/05/2019   37 lượt xem
I. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH•    Viết bài, phát triển nội dung hấp dẫn,...
Đọc thêm →
[Hà Nội] - Tuyển dụng Nhân viên SEO

[Hà Nội] - Tuyển dụng Nhân viên SEO

09/05/2019   32 lượt xem
I.  NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH: •    Xây dựng kế hoạch nội dung SEO...
Đọc thêm →
[Hà Nội] - Tuyển dụng Quản lý nhãn hàng

[Hà Nội] - Tuyển dụng Quản lý nhãn hàng

09/05/2019   33 lượt xem
I. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH•    Xây dựng chiến lược phát triển thương...
Đọc thêm →
[Hà Nội] - Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh GT

[Hà Nội] - Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh GT

14/03/2019   54 lượt xem
MÔ TẢ CÔNG VIỆC -    Xây dựng, triển khai kế hoạch triển khai phát triển...
Đọc thêm →
[HCM] - Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh GT

[HCM] - Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh GT

14/03/2019   66 lượt xem
MÔ TẢ CÔNG VIỆC -    Xây dựng, triển khai kế hoạch triển khai phát triển...
Đọc thêm →
[Hà Nội] - Tuyển dụng vị trí Sales Admin

[Hà Nội] - Tuyển dụng vị trí Sales Admin

14/03/2019   89 lượt xem
MÔ TẢ CÔNG VIỆC-    Cùng với Nhân viên Kinh doanh xây dựng kế hoạch công tác cho bộ...
Đọc thêm →
[HCM] - Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kho

[HCM] - Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kho

14/03/2019   79 lượt xem
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:- Thực hiện việc quản lý hang hóa tại kho được phân công- Theo dõi hàng...
Đọc thêm →
[HCM] - Nhân viên hành chính - nhân sự

[HCM] - Nhân viên hành chính - nhân sự

14/03/2019   77 lượt xem
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:1.    Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng-  ...
Đọc thêm →
Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh (Số lượng: 5)

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh (Số lượng: 5)

17/02/2019   119 lượt xem
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:- Duy trì, tìm kiếm, phát triển thị trường mặt hàng đồ dùng Mẹ và Bé,...
Đọc thêm →
[Hà Nội] - Tuyển dụng Thư ký dự án kiêm Trợ lý Giám đốc

[Hà Nội] - Tuyển dụng Thư ký dự án kiêm Trợ lý Giám đốc

17/02/2019   111 lượt xem
4babies tuyển dụng Thư ký dự án kiêm Trợ lý Giám đốc
Đọc thêm →
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh- Công ty Dành cho bé yêu

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh- Công ty Dành cho bé yêu

15/10/2018   111 lượt xem
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Duy trì và thúc đẩy doanh số của những khách hàng của công ty bàn...
Đọc thêm →